Korán o vzniku oblaků a dešti

Korán o vzniku oblaků a dešti

Alláh  říká: A On je ten, jenž větry vysílá jako poselství radostné, zvěstující milosrdenství Jeho. Když potom jsou obtíženy mračny těžkými, ženeme je nad krajinou mrtvou a sesíláme z nich vodu, jejíž pomocí dáváme vyrůst všem druhům plodů. A stejně tak dáme vyjíti mrtvým z jejich hrobů – snad si to připomenete! (7:57))


Alláh  říká: A poslali jsme větry oplodňující a seslali jsme z nebe vodu, jíž vás napájíme, vždyť vy v zásobě ji nemáte (15:22)


Moderní věda potvrdila vědecké skutečnosti uvedené v tomto koránském verši. Vítr vynáší do atmosféry krystalky soli či jiné drobné částice. Tyto částice se nazývají kondenzační jádra či aerosoly a slouží k tomu, že na nich kondenzuje vodní pára a tvoří se tím vodní kapičky. Oblaka se tvoří z vodní páry, která kondenzuje na krystalcích soli či prachových částicích v atmosféře. Protože vodní kapičky v oblacích jsou velmi malé (o průměru mezi 0,01 a 0,02 mm), oblaka visí ve vzduchu a rozšiřují se po nebi(29). Tak se nebe pokrývá mraky. Vodní kapičky vytvořené kolem krystalků soli a prachových částic se zvětšují a stávajíse dešťovými kapkami.


Když se kapky stanou těžšími než vzduch, opouštějí mraky a padají na zem jako déšť.

Alláh  říká:  Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi, koho chce, a odvrací je, od koho chce. A zablesknutí málem zbaví lidi zraku.. (24:43)


Vznik a formování bouřkových oblaků postupuje podle určitých pravidel v několika stádiích. Stádia vzniku oblaku cumulonimbus, typu bouřkového oblaku, jsou:

  • 1. stádium: stádium cumulu. Masa vlhkého a teplého vzduchu stoupá vzhůru.

  • 2. stádium: stádium zralosti. Poté vítr žene malé oblaky (cumulus) a spojuje je do většího oblaku.

  • 3. stádium: stádium rozpadu. Když se malé oblaky spojí, výstupné proudy uvnitř většího oblaku se zesilují. Výstupné proudy kolem středu oblaku jsou silnější než v okrajových částech. Tyto výstupné proudy způsobují, že oblak vertikálně roste a rozpíná se do chladnějších částí atmosféry, kde kondenzací vznikají kapky vody a kroupy, které se neustále zvětšují, až je výstupné proudy již nedokáží udržet. Tehdy začínají padat jako déšť či kroupy.

Tím, jak kroupy padají částí oblaku tvořeného kapičkami přechlazené vody a ledovými krystalky, získává oblak elektrický náboj. Když se kapalné kapičky srazí s kroupou, zmrznou a uvolní se skupenské teplo. Tím se povrch kroupy udržuje teplejší, než jsou okolní ledové krystalky

Když se kroupa setká s ledovým krystalkem, dochází k důležitému jevu: elektrony se přemísťují z chladnějšího objektu k teplejšímu. Kroupa tedy získá záporný náboj. Tentýž proces probíhá, když se přechlazené kapičky setkají s kroupou a výsledkem jsou kladně nabité drobné ledové jehličky, které jsou lehčí a výstupné proudy je vynášejí do horní části oblaku. Kroupy klesají do spodní části oblaku, který tedy získává záporný náboj. Tento záporný náboj se pak vybije jako blesk. Z toho vyplývá, že kroupy jsou důležitým faktorem pro vznik blesku.(30)


Alláh  říká:  A slaví hrom chválu Jeho a stejně činí i andělé z bázně před Ním. On blesky vysílá a zasahuje jimi, koho chce, zatímco lidé se hádají o Bohu, jenž mocný je v prudkosti Své. (13:13)

Korán o zvířatech

Alláh  říká:  A je pro vás též v dobytku vašem poučení: napájíme vás tím, co je v břichách jejich – něčím, co je mezi odpadem a krví – mlékem čistým, jež požitkem je pro pijícís (16:66)

Maurice Bucaille řekl:

«Z vědeckého hlediska je k pochopení významu tohoto verše třeba použít fyziologických pojmů. Látky, které zajišťují výživu těla, pocházejí z chemických transformací probíhajících po celé délce zažívacího traktu. Tyto živiny pocházejí ze střevního obsahu. Po vstupu do střeva v příslušném stádiu chemické transformace prostoupí střevní stěnou do systémového oběhu. K tomuto přechodu dochází dvěma způsoby: buď přímo přes lymfatické cévy nebo nepřímo přes portální jaterní oběh. Tím se dostanou nejdřív do jater, kde dojde k jejich přeměně, a odtud proudí dále do systémového oběhu. Takto vše prochází přes krevní oběh. Složky mléka jsou vylučovány mléčnými žlázami, které získávají výživu ze strávené potravy skrze krevní oběh. Krev tedy plní úlohu shromažďovače a nositele živin získaných z potravy a přináší živiny mléčným žlázám produkujícím mléko, stejně jako všem ostatním orgánům. Původní pochod, který dává do pohybu celý proces, je setkání střevního obsahu a krve přes střevní stěnu. Tento přesný popis je výsledkem objevů v oblasti chemie a fyziologie trávicí soustavy, které byly v době proroka Muhammada zcela neznámé a k jejich pochopení došlo teprve v nedávné době. Dle mého názoru přítomnost tohoto koránského verše, který odkazuje na tyto skutečnosti, nelze standardně vysvětlit vzhledem k době, kdy byly formulovány.»(31