Etiketa, dobré způsoby a morálka v islámu

Etiketa, dobré způsoby a morálka v islámu

Islám zakazuje veškeré špatné a nemravné činy, ať slovem či skutkem. 

Alláh y říká: Rci: Pán můj věru zakázal jen necudnosti veřejné i tajné, hřích a bezprávnou svévoli; a dále, abyste přidružovali k Bohu to, k čemu On neseslal oprávnění, a mluvili o Bohu to, k čemu On neseslal oprávnění, a mluvili o Bohu to, o čem nemáte ponětí.’ (7:33)Islám přikazuje a nabádá k dobré morálce a způsobům. Prorok islámu, Muhammad ☺, řekl: «Byl jsem poslán, abych zdokonalil dobré a počestné způsoby.» (Hákim). Vznešený a všemocný Alláh řekl v Koránu:


Allah the Exalted and Almighty said in the Glorious Qur’ân:
Say: ‘Come, I will recite what your Lord has prohibited to you. [He commands] that you not associate anything with Him, and to parents, good treatment, and do not kill your children out of poverty; We will provide for you and them. And do not approach immoralities – what is apparent of them and what is concealed. And do not kill the soul which Allah has forbidden [to be killed] except by [legal] right. This has He instructed you that you may use reason. (6:151)Alláhův posel ☺ řekl: «Nikdo z vás nevěří, dokud nechce pro svého bratra to, co chce pro sebe.» (Buchárí)