Islám a majetek


Islám a majetek  

Podle islámu veškerý majetek náleží Alláhovi a lidem je jen svěřen. Majetek znamená zodpovědnost, protože je třeba ho vydělat povolenými způsoby i utrácet povolenými způsoby, např. utrácet za sebe a za ty, za něž jsme odpovědní, bez přehánění a plýtvání. Posel islámu Muhammad ☺ řekl: «Služebník nebude v den zúčtování moci postoupil ani o krok, dokud nesloží účty z [následujícího]: svého času a jak ho strávil, svého vědění a jak ho využil, svých peněz a jak je vydělal i utratil a svého mládí a jak ho prožil.» (Tirmídhí). Majetek je také nutné utrácet dobrým způsobem. Alláh říká:


Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a rozdává z majetku svého bez ohledu na lásku k němu příbuzným, sirotkům, nuzným, po cestě (Boží) jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu dodržuje a almužnu udílí. (2:177)