Szafá és Marva

Szafá és Marva  

Ez két domb, amelyeken Iszmail anyja futott és felállt miközben ellátást és vizet keresett. A Haddzs alatt az emberek sétálnak és futnak e két domb között a Próféta szunnáját követve. .

Dzsamarát (kőoszlopok)  

Ezek azok a helyek, ahol a Sátán megközelítette Ábrahámot (béke legyen vele), amikor ott hagyta feleségét és fiát Mekkában, hogy eltántorítsa attól, hogy kövesse Allah parancsait. Fogott néhány követ és megdobálta a Sátánt. A Haddzs alatt a muszlimok köveket dobnak ezekre az oszlopokra, atyjuk, Ábrahám szunnáját követve. Kijelentik, hogy a Sátán egy nyílt ellenség, akinek ellen kell állni; ezt a sátáni vágyak elleni ellenállással kell tenni és Allah parancsai betartásával és tilalmaitól való távolmaradással.

Muszlim ünnepek (Eid)  

A muszlimok kétszer ünnepelnek egy évben; Eid al-Fitr, amely a Ramadán hónap befejezése után (Shawwal hónap első napján) van, és ez jelenti a végét a böjti hónapnak. A második ünnep neve Eid al-Adha azért hívják így, mert a muszlimok keresik Allah közelségét áldozati állatok levágásával Ábrahám atyánk példáját követve. Látott egy álmot amelyben fel kellett áldoznia fiát, Iszmailt, és a Próféták álmai igazak. Amikor kész volt feláldozni a fiát Allah azt mondta   És örömhírt adtunk neki egy béketűrő gyermekről. Majd, amikor elérte azt [a kort] hogy együtt járjon-keljen vele, így szólt [Ábrahám]: „Ó fiacskám, azt láttam az álmomban, hogy feláldozlak! Gondold hát át, mit válaszolsz! Azt mondta erre: Ó apám, tedd azt, amire parancsot kaptál! Engem – ha Allah úgy akarja – állhatatosnak fogsz találni! Majd, amikor alávetették magukat (Allah akaratának), és homlokára fektette (hogy feláldozza), megszólítottuk őt: Ó Ábrahám, beteljesítetted az álmot! Mi bizony ily módon fizetünk meg a helyesen cselekvőknek. Bizony, ez valóban egy nyilvánvaló próbatétel volt! És Mi egy hatalmas áldozattal (egy kossal) váltottuk meg őt. És [szép dicséretet] hagytunk neki a későbbiekre. Békesség Ábrahámra. Ekképpen jutalmazzuk a helyesen cselekvőket [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 37:101- 105]