Jogok az iszlámban

Jogok az iszlámban  

Az iszlám előírta, hogy követői megadják az embereknek az őket megillető jogokat. Szülők, házastársak, gyerekek, szomszédok; mindenkinek különleges jogai vannak, e világban betöltött szerepük szerint. Ennek megfelelően kölcsönös kötelékek és szilárdság alakul ki és erősödik meg a muszlim társadalom egyénei között. Ez szeretetett és egységet terjeszt a társadalomban és megvédi a széteséstől


Allah azt mondja : “És szolgáljátok Allahot, és ne állítsatok mellé semmilyen társat, és bánjatok jóságosan a szülőkkel, a rokonokkal, az árvákkal, a szegényekkel, a közeli szomszéddal, a távoli szomszéddal, a veletek tartó társsal, az úton lévő és azzal, akit jobb kezetek birtokol. Bizony, Allah nem szereti azt, aki gőgös, és dicsekvő.” (4:36)

A Próféta (S) azt mondta: „Mindannyian őrzők vagytok, és felelősek vagytok azért, ami rájuk van bízva. Az uralkodó őrzője az alattvalóinak és felelős értük; a nő őrzője a férje házának és felelős érte, és a szolga őrzője ura tulajdonának és felelős érte.” (Bukhári)

Az utaknak, amelyeken az emberek áthaladnak, is vannak jogai, amelyeket be kell tartani. Allah Küldötte, Mohamed (S) azt mondta: „Óvakodjatok és maradjatok távol az utakon üléstől.” Azt mondták: „Ó Allah Küldötte, nincs más helyünk, ahol összegyűlhetünk és beszélgethetünk.” Ezért így felelt: „Ha ezt kell tennetek, úgy adjátok meg az útnak a jogát.” Azt mondták: „És mi az út joga?” Ő (Allah dicsérje és üdvözítse) azt felelte: „Lesütni a tekintetet (nem nézni az ellenkező nemre), nem ártani másoknak, viszonozni a köszönéseket, jot parancsolni es rosszat tiltani.” (Bukhári

Még az állatoknak is megvannak a jogaik. A könyörületes és jó bánásmód eszköz arra, hogy az ember bűnbocsánatot nyerjen. Allah Küldötte, Mohamed (S) azt mondta: „Egyszer egy ember az útját járva nagyon szomjas lett. Talált egy kutat, lement és ivott belőle. [Mikor kijött], látott egy kutyát, amely liheget és a sarat nyalta nagy szomjúságában. Az ember azt mondta: ’Ez a kutya olyan szomjas, mint én voltam.’ Tehát lement [még egyszer] megtöltötte a csizmáját vízzel és inni adott a kutyának. [Emiatt] Allah azzal jutalmazta, hogy megbocsátotta a bűneit.” Azt mondták: „Ó Allah Küldötte, meg leszünk jutalmazva azért is, hogy jól bánunk az állatokkal?” Azt felelte: „Igen, valóban. Minden friss máj (élőlény) [iránti jótéteményért] jutalmat kaptok.” (Bukhári)


Az iszlám szerint az állatokkal való rossz bánásmód, mint például a bezárásuk [étel és víz nélkül] vagy kínzásuk ok, hogy valaki a pokolba menjen. Allah Küldötte, Mohamed (S) azt mondta: „Egy nő büntetést kapott egy macska miatt. Bezárta, amíg meg nem halt, ezért ő (a nő) a pokolba került. Nem adott neki enni vagy inni, amikor bezárta, és nem is engedte szabadon, hogy egyen rovarokat (és más dolgokat) a földön.” (Bukhári) 

Ha ezt a könyörületet mutatja az iszlám az állatok iránt, mennyivel több könyörületet mutathat az emberek iránt, akiket Allah kiválasztott és megtisztelt minden más teremtmény felett?