A Zamzam Kútja:

A Zamzam Kútja:  

Ábrahám (béke legyen vele) elvitte Hágárt és a fiát, Iszmailt (béke legyen vele) egy helyre a Kába közelébe; ott hagyta őket egy fa alatt a Zamzam helyén. Senki sem lakott Mekkában akkorÁbrahám (béke legyen vele) mégis ott hagyta őket néhány datolyával és egy kis víztömlővel. Ezután haza indult. Iszmail (béke legyen vele) anyja utána ment és megkérdezte: „Ó Ábrahám! Hová mész? Nincs itt senki, akinek a társaságát élvezhetnénk, és nincs is semmi, ami örömet okozhatna nekünk.” Ezt többször megismételte, de (Ábrahám) nem nézett vissza. Akkor (Hágár) megkérdezte: ’Allah parancsolta neked, hogy ezt tedd?’ Azt mondta (Ábrahám): ’Igen’. Azt mondta (Hágár): ’Akkor nem fog minket magunkra hagyni.’ Ábrahám (béke legyen vele) tovább ment és amikor elért egy dombra ahol már nem látták, a Kába felé fordult és Allahhoz fohászkodott ezekkel a szavakkal:
Urunk! Leszármazottaim egy részét egy terméketlen völgybe telepítettem le a te szent Házad mellé - ó Urunk! -, hogy elvégezhessék az imádságot. Add, hogy bizonyos emberek szíve jóindulattal hajoljon feléjük. És lásd el őket gyümölcsökkel! Talán hálásak lesznek.l. (14:37)


A kút 21 méterre található a Kábától. Kézzel lett kiásva és körülbelül 30 méter mély, a belső átmérője 1.08 és 2.66 között váltakozik..Hágár megszoptatta Iszmailt (béke legyen vele) és ivott a vízből, ami nála volt. Amikor elfogyott a víz, ő és a gyermeke nagyon szomjasak lettek és látta gyermekét kétségbeesetten sírni. Így felfutott a legközelebbi dombra, amely Szafá dombja volt, és ott állt és erősen figyelt, hátha lát valakit, de nem látott senkit. Akkor lement és amint elérte a völgyet, megemelte ruháját és futott aggodalmasan, amíg elérte Marva dombját. Figyelmesen keresett, remélve, hogy lát valakit, de nem. Ezt hétszer ismételte meg.Ibn Abbász (Allah legyen vele elégedett) azt mondta


A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Innen ered a Szá’i (séta és futás) Szafá és a Marva között. Amikor (utoljára) ért oda a Marvához, hallott egy hangot és megnyugtatta magát, figyelmesen hallgatott. Akkor hallotta a hangot és azt mondta: ’Ó (bárki vagy!) Te hallattad hangodat; van neked valamid, amivel segíteni tudsz nekem?’ És íme! Látott egy angyalt a Zamzam helyén aki a földet söpörte a szárnyával,amíg víz nem fakadt belőle azon a helyen. Hágár gyorsan falat építettköré. Megtöltötte a víztömlőt.”


A Próféta (S) hozzátette: „Allah legyen könyörületes Iszmail anyjával! Ha hagyta volna a Zamzamot szabadon folyni és nem próbálta volna kontrollálni, vagy nem mert volna belőle, hogy megtöltse a víztömlőjét, a Zamzam forrása az egész föld felszínére elfolyt volna.” (Bukhári)