Az iszlám pillérei

Az iszlám pillérei  

Az iszlám fizikai és szóbeli istentiszteleti cselekedeteit az iszlám pilléreinek nevezzük. Öt pillére van az iszlámnak. Ezek a következőek  

A Tanúságtétel (Sahadatain):  

Ez tanúságtétel arról, hogy ’nincs más jogosan imádható isten, csakis Allah és Mohamed az Ő szolgája és Küldötte’. Ez a tanúságtétel a kulcsa az iszlámba való belépésnek. A Tanúságtétel első része, ’nincs más jogosan imádható isten, csakis Allah’, azt jelenti:

  • Allah teremtett minden létezőt.  

  • Allah minden létező Tulajdonosa és minden dolog elrendezője.  

  • Allah az Egyetlen, aki megérdemli az imádatot  

A tanúságtétel második része, ’Mohamed  az Ő szolgája és Küldötte’ a következő jelentéseket tartalmazza:

  • Hogy higgyük el, amit mondott.  

  • Hogy maradjunk távol attól, amit megtiltott vagy amitől óva intett  

  • Hogy engedelmeskedjünk a Küldöttnek  abban, amit elrendelt  

  • És hogy csakis úgy imádjuk Allahot, ahogy a Küldött  elrendelte  

Ima (Szaláh) :  

Az ima az az eszköz, amelyen keresztül Allah szolgája fenntartja a kapcsolatot közte és Ura között. Az ember magánbeszélgetést folytat Urával, bocsánatát kéri és útmutatást kér Tőle. Öt ima van, amelyet naponta el kell végezni. A férfiak a meszdzsid-ben (mecsetben) végzik el közösségben, kivéve azokat, akiknek érvényes kifogásuk van.

Így a muszlimok megismerik egymást és kialakulnak és erősödnek közöttük a szeretet és az egység kötelékei. Megismerik muszlim társaik helyzetét, mindennapos kapcsolat alakul ki köztük. Ha valaki nincs jelen, mert beteg, meglátogatják, ha valaki nem tökéletesen teljesíti a kötelességét, tanácsot adnak neki. A társadalmi különbségek, mint osztály, faj, származás, nem számítanak. A muszlimok egymás mellett állnak egyenes sorokban, mindannyian egy irányba fordulnak (Mekka (A Kába) felé), egy időben. Mindannyian egyenlőek Allah szolgálatában, mikor Előtte állnak..

A kötelező adakozás (Zakáh)  

Ez az adakozás egy kis százaléka a vagyonnak, amelyet a gazdagabb muszlimok adnak kevésbé szerencsés testvéreiknek. Vannak bizonyos feltételek, amelyekhez kötött az, hogy mikor kell adni. A muszlim szándékosan adja és ezzel teljesíti Allah parancsát adakozáskor.

A cél e kötelező adakozás mögött, hogy újjáélessze a kölcsönös társadalmi támogatást a muszlimok között, ugyanakkor megszüntesse a szegénységet és véget vessen a belőle származó veszélyeknek. Általa a gazdagok szíve megtisztul a kapzsiságtól, és a szegények szíve megtisztul a gyűlölettől és féltékenységtől, amit érezhetnek a gazdagok iránt. Látják, hogy a gazdagok odaadják vagyonukból azt, amit Allah elrendelt, folyamatosan adnak nekik pénzt és foglalkoznak a szükségleteikkel.

A Ramadán havi böjt (Szijám)  

Minden muszlimnak kötelező böjtölni egyszer egy évben, Ramadán egész hónapjában. Hajnalhasadástól napnyugtáig a muszlimoknak meg kell tagadniuk maguknak mindent, ami megtöri a böjtöt, tehát az italtól, ételtől és a szexuális kapcsolattól. A böjt istenszolgálat az iszlámban és egy olyan kötelezettség, amely a korábbi vallások számára is elő volt írva


Allah azt mondja : Ó ti, akik hisztek! Előíratott számotokra a böjtölés, ahogyan előíratott azok számára is, akik előttetek [éltek], hátha istenfélők lesztek. (2:183)

Zarándoklat (Haddzs)  

A haddzs zarándoklat Allah Szent Házához, hogy az ember elvégezzen bizonyos gyakorlatokat meghatározott helyeken és időkben. Az iszlám eme pillére minden muszlim számára kötelező, akár férfi, akár nő, aki egészséges és elérte a pubertáskort, egyszer az életben, ha fizikailag és pénzügyileg képesek rá.

Allah azt mondja:  Világos jelek (bizonyítékok) vannak ott: Ábrahám állóhelye. Aki belép oda, az biztonságban van. Az emberek kötelessége Allah iránt a házhoz való zarándoklat, azoknak, akik képesek módot találni rá. Ám aki megtagadja, hát Allah nem szorul rá a teremtményekre. (3:97)

A haddzs a legnagyobb iszlám összejövetel. A muszlimok a világ minden tájáról egybegyűlnek egy helyen és egy időben; ugyanazt az Urat hívják, ugyanolyan ruhába öltöznek, és ugyanazokat a gyakorlatokat végzik el. Nincs különbség gazdag és szegény, nemes és egyszerű ember, fehér és fekete, arab és nem arab között; mindenki egyenlő Allah előtt. Nincs különbség köztük, csak az istenfélelemben (Taqwaa). A haddzs egy olyan esemény, amely hangsúlyozza a muszlimok testvériségét és reményeik és érzéseik egységé