A Fekete Kő

A Fekete Kő  

Miután Ábrahám (béke legyen vele) megépítette a Kábát, egy kő hiányzott (a Kába belefejezéséhez) ezért megkérte Iszmailt (béke legyen vele), hogy keressen egy követ. Keresett és mikor visszatért, látta, hogy apja már behelyezett egy követ Megkérdezte édesapját: ’Ó apám, honnan van ez a kő?’ Azt mondta: ’Gábriel hozta nekem az Mennyből,’ És befejezték a Kába építését.


Amikor ez a kő le lett küldve a mennyből, fehérebb volt a tejnél. A Próféta  azt mondta:
“A Fekete Kő fehérebben lett leküldve az égből, mint a tej, és befeketedett Ádám fiai bűneitől.” (Tirmidthi)


A Fekete Kő a Kába déli sarkánál található az ajtaja mellett. Körülbelül 1.10 méterrel a föld fölött van a Kába falában. Aki körbejárja a Kábát, meg kell róla bizonyosodnia, hogy a Fekete Kő baloldalra található.

Ábrahám Állóhelye  

A Próféta  azt mondta:
A Jemeni sarok és Ábrahám állóhelye két értékes kő a Paradicsomból (Mennyei Kertekből), és ha Allah nem oltotta volna ki fényüket, bevilágították volna azt, ami kelet és nyugat közt van.” (Ibn Hibban))


Ábrahám állóhelye az amelyen Ábrahám (béke legyen vele) állt, miközben Kábát építette. Fia, Iszmail (béke legyen vele) segített neki építeni, Fia, Iszmail segített neki építeni, hogy adogatta neki a köveket.Ahogy Ábrahám Próféta (béke legyen vele) elhelyezte a köveket, lábnyoma ott maradt a kövön, amelyen állt. Ábrahám Próféta és fia, Iszmail együtt fohászkodtak Allahhoz: ”Ó Urunk fogadd el tőlünk! Valóban Te mindent Halló, mindent Látó vagy.”


Ábrahám Próféta (béke legyen vele) lábnyomai a mai napig láthatóak. Jelenleg egy kupola alatt őrzik. Isten azt parancsolta a hívőknek, hogy imádkozzanak e hely mögött, mondván: «És [emlékezz arra,] hogy a Házat (a Kába szentélyt Mekkában) az emberek számára a zarándoklat és a biztonság helyévé tettük. És tegyétek Ábrahám állóhelyét imahellyé! És meghagytuk Ábrahámnak és Iszmaelnek, hogy „Tisztítsátok meg a Házamat azok számára, akik elvégzik a körbejárást, akik elvonulnak ott, és akik meghajolnak és a leborulóknak (imádkozóknak)!»Ábrahám Próféta (béke legyen vele) csodái közül való, hogy a kő, amelyen állt, miközben a Kábát építette, meglágyult, és lába belesüllyedt. Ábrahám (béke legyen vele) lábainak a benyomata máig látható a kőben