Az iszlám és a társadalom

Az iszlám és a társadalom  

Az iszlám azt parancsolja, hogy az ember gondozza a környezetét és védje meg a szennyezés bármely formájától. Ezt a következő módokon teszi:

● Támogatja a hasznos növények és fák ültetését. Allah Küldötte, Mohamed azt mondta: „Nincs olyan muszlim, aki ültet egy fát vagy egy ültetvényt és gyümölcsét megeszik a madarak, emberek vagy állatok, hogy ne lenne számára adakozásként elszámolva.” (Bukhári)

● Bátorítja, hogy az ember mindent eltegyen az útból, ami ártalmas lehet. Az iszlám Küldötte  azt mondta: „Az útból elvenni az akadályt adakozás.” (Bukhári)

● Indítványozza a karantén felállítását betegségek és járványok idején annak érdekében, hogy megelőzze azok továbbterjedését más társadalmakba és mások életének megvédése érdekében. Allah Küldötte  azt mondta: „Ha hallasz pestisről egy bizonyos helyen, ne lépj be, és ha ott tör ki, ahol vagy, ne hagyd el.” (Bukhári)

● Megtiltja az állatok és a madarak ok nélküli mészárlását. Allah Küldötte, Mohamed  azt mondja: „Aki megöl egy verebet ok nélkül, az (a veréb) sírni fog Allahnak az Ítéletnapon: ’Ó Allah, ez és ez megölt engem ok és haszon nélkül!” (Naszá’i)

● Megtilt mindenféle szennyezést. Allah Küldötte, Mohamed  azt mondta: „Féljetek két dolgot, amiért az emberek átkozottak lesznek.” (Társai) megkérdezték: „Melyek az a két dolog, amelyért az emberek átkozottak lesznek, Ó Allah Küldötte?” Azt felelte: „Hogy ott könnyítenek magukon, ahol az emberek sétálnak, vagy ahol árnyékot keresnek.” (Muszlim)