A Korán az égitestekről

A Korán az égitestekről

Allah azt mondja: Allah az, aki felemelte az egeket látható támaszok nélkül, aztán elhelyezkedett a Trónus felett, és szolgálatra rendelte a Napot és a Holdat, mindegyikük megszabott ideig fut (a pályáján). Ő irányítja az ügyet. Részletesen magyarázza meg a jeleket, hátha megbizonyosodtok arról, hogy találkozni fogtok Uratokkal. (13:2)

 

A modern tanulmányok az univerzumról megerősítik, hogy nagy energiavan az anyagban, az összetevőiben és az égitestekben. Allah le tudja őket rombolni és újat teremteni. A tudósok felfedeztek különböző erős energiaformákat, amelyek az égben és a földön áramlanak. Ezek a következők:
  • Erős nukleáris energia:Ez az energia tartja egyben az atomrészecskéket; amelyek a protonok, elektronok és neutronok.

  • Gyenge nukleáris energia: Ez a nukleáris energia okoz néhány radioaktív pusztulástxvii.

  • Elektromágneses energia: Ez az energia köti össze az atomokat az anyag belsejében, és ez adja meg nekik jellemzőiket.

  • Gravitáció: Ez az általunk ismert leggyengébb energia, de hosszútávon egy fókusz-energia, mert ez tartja az összes égitestet a helyükönxviii.

Allah azt mondja:
Ő az, aki megteremtette az éjszakát és a nappalt és a Napot és a Holdat. Valamennyien égi pályán lebegnek (21:33)


Allah azt mondja:
És a Nap a nyugvóhelyére fut. Ez hát a Mindenható, a Mindentudó elrendelése. És a Holdnak állomásokat (fázisokat) szabtunk meg, mígnem úgy tér vissza, akár az öreg, kiszáradt pálmalevél. Sem a Nap nem vágyik arra, hogy beérje a Holdat, sem az éj nem előzi meg a nappalt. Valamennyien égi pályán lebegnek (36:38-40)


Ezekben az ájákban Allah kinyilvánítja, hogy a Nap egy bizonyos irányba halad. Korábban azt hitték, hogy a nap mozdulatlan. A modern kozmológusok és csillagászok megállapították, hogy a Nap egy irányba halad. A naprendszer minden bolygója mozog, mint a műholdak. A Föld és a többi bolygó pályája koncentrikus.

 

Allah azt mondja:
csillagösvényekkel teli égboltra! (51:7)

Az arab «Hubuk» (vagyis csillagösvények) szónak több jelentése van:
  • Tökéletesség a teremtésben: a csillagászok kiszámították, hogy kétszázbillió (ember által ismert) galaxis van az univerzumban és körülbelül hetven billió trillió csillagxix. Minden galaxis változik méretében, formájában, sűrűségében, tengelyén való sebességében, tőlünk való távolságában, egymástól való távolságában, a fokozatokban, amelyeken keresztül ment, csillagai számában és csillagai életében

  • Olyan dolgot is jelent, amely tökéletesen van összeállítva és egységes. Ezek a csodálatos számok, amelyekkel a galaxisokról és a csillagokról beszéltünk, csak az ismert 10%-a az egész univerzumnak. Kell, hogy legyen egy hatalom, amely az egészet egyben tartja, különben az egész szétesne és káosz lenne belőle. Allah, Akitől távol van minden tökéletlenség, azt mondta: «Allah tartja vissza az egeket és a földet, hogy el ne enyésszenek. És ha elenyésznének, akkor sem lenne senki, aki visszatartaná azokat utána. Allah Béketűrő, Megbocsátó.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 35:41]

  • A pályákat is jelenti, amelyen minden egyes égitest kering: A csodálatos dolgok közül van, amelyek zavarba ejtették a tudósokat, a galaxisok száma az univerzum ismert részében. Ez azt bizonyítja, hogy az univerzum tökéletes rendszerben működik.

Allah azt mondja:
Ő az, aki a napot fényességnek és a holdat világosságnak tette meg, és állomásokat rendelt el (a hold) számára, hogy tudjátok az évek számát és a számítást. Allah igazsággal teremtette meg ezt. Részletesen magyarázza meg a jeleket egy olyan népnek, akik tudással bírnak. (10:5)


A Korán több mint tizennégy évszázaddal ezelőtt tökéletes megkülönböztetést ad a fényes, tüzes test által kibocsátott fény és egy sötét, hideg test (a Hold) által visszatükrözött fény között, amely utána állandó, folyamatos fényt sugároz (a Földre). Ez bizonyítja, hogy a Korán Isteni Kinyilatkoztatás Allahtól, Aki a legjobban Tudja, hogy Ő Egyedül mit teremtett.