A kulcs | Iszlám etikettek és morálok

Etikett, viselkedés és erkölcs az iszlámban

Etikett, viselkedés és erkölcs az iszlámban

Az iszlám megtilt minden rossz és szabados tettet, akár beszédben, akár tettben. 


Allah azt mondja: Mondd: Az én Uram csupán az erkölcstelenségeket tiltotta meg, akár nyilvánosak azok, akár rejtettek, és a bűnt, és a jogtalan túlkapást, és azt, hogy Allah mellé társat állítsatok, amire nem bocsátott le engedélyt, és azt, hogy olyat mondjatok Allahról, amiről nincs tudasotok.’ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 7:33]Megparancsolja és támogatja a jó erkölcsöt és viselkedést. Allah Profetaja, Mohamed   azt mondta: „Azért küldettem, hogy tökéletesítsem a jóravaló és tiszteletreméltó viselkedést.” (Hakim) A Magasságos és Mindenható Allah azt mondja a Dicsőséges Koránban:Mondd:
Gyertek! Recitálni fogom azt, amit Uratok megtiltott nektek. [Allah azt parancsolja nektek] hogy ne állítsatok mellé társként senkit; [legyetek] jóságosak a szülőkkel; ne öljétek meg gyermekeiteket szegénységtől [tartva] – Mi gondoskodunk rólatok és róluk is; ne kövessetek el förtelmességeket, akár nyilvánosan, akár titokban; ne öljétek meg azt az embert, akinek [életét] Allah tilalmassá tette, csakis jogosan [emberölés vagy a Földön való pusztítás büntetéseként]! Ezt hagyja meg nektek, hátha felfogjátok ésszel!’ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 6:151]Allah Küldötte  azt mondta: „Senki sem hisz, amíg nem szereti azt a testvérének, amit önmagának szeret.” (Bukhári)