Az iszlám és a vagyon

Az iszlám és a vagyon  

Az iszlámban minden vagyon Allahé, amelyet az emberekre bízott. Ez egy felelősség, amelyet megengedett eszközökkel kell megkeresni és megengedett módokon kell elkölteni, mint például az ember önmagára költi vagy azokra, akikért felelős, túlzások és pazarlás nélkül. Allah Küldötte, Mohamed (S) azt mondta: ”A szolga nem fog tudni egy lépést sem tenni az Ítélet Napján amíg számon lesz kérve (a következő dolgokról): az ideje, és hogyan töltötte, a tudása, és hogyan használta, a pénze és hogyan szerezte és költötte el, és a fiatalsága, és hogyan használta.” (Tirmidhi) A vagyont helyesen kell elkölteni. Allah azt mondja:


Nem az a jámborság, hogyha arcotokat napkelet és napnyugat felé fordítjátok, hanem a [az igazi] jámborság [azé], aki hisz Allahban, az Utolsó Napban, az angyalokban, az Írásban, a prófétákban és aki odaadja a vagyonát – bármily kedves is az neki – a rokonainak, az árváknak, a szegényeknek, az úton lévőknek, azoknak, akik kérnek és a rabszolgák [kiváltására]; és aki megtartja az imádkozást, megadja az alamizsnát, és [azoké] akik betartják egyezségüket, ha egyezséget kötöttek, s akik türelmesek a nyomorúságban, a bajban és a harci csapás idején. Ők azok, akik igazak és ők az istenfélők [A Kegyes Korán

értelmezésének fordítása,2:177]