Källan Zamzam

Källan Zamzam  

Abraham tog Hagar och sonen Ismael till en plats nära Kaba. Han lämnade dem under ett träd på platsen för källan Zamzam, och eftersom Mecka inte var en bebodd plats då, lämnade Abraham dem sittandes där med några dadlar och en liten vattenbehållare gjord av skin. Därefter gick han. Ismaels moder (Hagar) följde efter honom sägande: "O Abraham! Vart är du på väg! Det finns ingen person här som kan hjälpa oss, och inte heller finns det något att glädja sig för". Hon upprepade detta för honom många gånger, medan han gick. Sedan frågade hon honom sista gången: "Har Allah beordrat dig att göra detta?" Han sa: "Ja." Då sade hon:" Han kommer inte försumma oss." Abraham gick vidare, och när han nådde en kulle där de inte kunde se honom mer, vände han sig mot Kaba och åkallade Allah (y) sägande:
Herre! Jag har låtit några av de mina bosätta sig i en dal, som inte är lämpad för jordbruk, nära Ditt heliga hus, Herre, och där skall de förrätta regelbunden bön. Låt människornas hjärtan fyllas av tillgivenhet för dem [och av längtan att besöka dem] så att de kan få [hjälp av dem till] sin försörjning och därför känna tacksamhet [mot Dig].. (14:37)


Hagar ammade Ismael och drack vatten ur vattenbehållaren som hon hade. När vattnet tog slut, blev hon och hennes barn mycket törstiga. För att slippa se hur barnet plågades av törst rusade hon till närmaste kulle, som var kullen As-Saffa, där stod hon och hoppades att hon skulle se någon, men när hon inte såg någon, gick hon ner tills hon nådde dalen. I dalen stoppade hon in sin klädnad och sprang som en person i nöd tills hon nådde kullen Al-Marwa. Hon tittade runt i hopp om att se någon men hon kunde inte se någon. Detta upprepade hon sju gånger.


Ibn Abbas sade att: Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Detta är ursprunget av Sajj traditionen (promenad och löpning) mellan kullarna As-Safa och Al-Marwa. När hon (Hagar) nådde Al-Marwa (för sista gången) hörde hon en röst, lugnade ner sig och lyssnade uppmärksamt. När hon hörde rösten igen, sade hon: "Å, (vem Du än kan vara)! Du har möjliggjort för mig att jag hör din röst; har Du något som kan hjälpa mig? "Skåda! Och då ser hon (Hagar) en ängel vid platsen för Zamzam som slår jorden med sina vingar tills vattnet började forsa från denna plats. Hagar inneslöt snabbt vattnet genom att valla runt det. Hon fyllde snabbt sin vattenbehållare som var gjord av skin. Profeten tillade: "Må Allah skänka barmhärtighet över Ismaels moder! Hade hon låtit Zamzam forsa utan att försöka kontrollera den eller om inte hon hade fyllt upp sin vattenbehållare av skinn, skulle Zamzam blivit en bäck som flyter på jordens yta". (Bukhari)