Inflytande av islamisk civilisation på modern vetenskap

Inflytande av islamisk civilisation på modern vetenskap

Den som blickar tillbaka till utvecklingens rötter och vad som har främjat modern vetenskap och alla framsteg inom modern vetenskap, skulle säkert hålla med om att det var på grund av den islamiska civilisationen och deras lärda, som både introducerat vetenskap och vidare befordrat den.


C.H. Haskins(7) sade: "Faktum är att araberna i Spanien var den huvudsakliga källan till det nya lärandet i Västeuropa"

Det var de som lade grunderna till den moderna civilisationens avancemang inom vetenskap. Den som granskar boken "Dictionary of Technical Terms for Aerospace"(8) skulle säkerligen dra slutsatsen att sextio procent (60 %) av de kända stjärnornas namn kommer från arabiska språket.


Böcker och verk av tidiga muslimska forskare (lärda) var huvudkällor till vetenskapliga texter som väst har dragit nytta av, särskilt de européer som använde dessa verk under renässansen. Många av dessa vetenskapliga texter användes vid europeiska universitet.


Marquis av Dufferin och Ava sade: "Europa står i skuld till den muslimska vetenskapen, muslimska konsten och den muslimska litteraturen som hjälpt européerna lämna den mörka medeltiden bakom sigufferin and Ava (3) 

J.H. Denison sade: "I femte och sjätte århundradena stod den civiliserade världen på gränsen till ett kaos. De gamla emotionella kulturer som gjort civilisationen möjlig, efter att de gett människoren känsla av enighet och respekt till deras härskare, föll samman och det fanns ingenting som kunde ersätta dem helt. På den tiden verkade det som om den stora civilisationen, vars expansion pågick i fyra tusen år, var på randen till sönderfall och att mänskligheten skulle återgå till den barbariska situationen där varje stam och sekt stod emot varandra, och där lag och ordning var okänt. De gamla stam-reglerna för straff hade förlorat sin makt och de nya straff-reglerna som skapats av kristendomen, medförde istället för enighet och ordning osämja och förstörelse. Det var en tid fylld av tragedi. Civilisation liksom ett stort träd vars lövverk sträckte sig världen över och vars grenar burit gyllene frukt i konst, vetenskap och litteratur, stod ostadigt och höll på att ruttna. Fanns det då någon emotionell kultur som kunde ena mänskligheten åter igen och rädda civilisationen? Bland dessa människor föddes, denna man (Muhammad), som senare enade hela världen från öst och syd"

Muslimer hade avancerat inom alla tekniska, vetenskapliga och intellektuella områden. Här kommer vi nämna några av de främsta forskarna inom olika områden..


 • Al-Khawarizmi (780 - 850 e.Kr.) var en stor vetenskapsman inom de matematiska områden som algebra, logaritmer och geometri. Han var kanske en av de största matematiker som någonsin levt. Han var grundare av algebra och flera andra grenar inom matematik. Han uppfann också nya grundläggande begrepp inom matematik

 • Al-Biruni (973 - 1050 e.Kr.) var en stor vetenskapsman inom många områden. Han skrev om astronomi, matematik, matematisk geografi, mekanik, farmakologi och historia. Al-Biruni diskuterade teorin om jordens rotation runt jordens axel sex hundra år före Galileo 

  Den tyska orientalisten E. Sachau sade detta om Al-Biruni: "Han var den största intellektuella människan som man kände till". Som muslimer säger vi att den största intellektuella människan som människor känner till var vår profet Muhammed  .

Inom medicin och farmaci lämnade muslimska forskare (lärda) efter sig en mängd kunskap i sina verk, som användes för att utveckla den moderna medicinen.


 • Ibn Rushd (Averroës 1126 - 1198 e.Kr.) var en andalusisk filosof och läkare, en mästare i filosofi och islamisk lag, matematik och medicin

 • Ibn An-Nafis (1213 - 1288 e.Kr.) var en läkare som är mest känd för att vara den första som beskrev lungkretsloppet. Han upptäckte lungkretsloppet ett par hundra år före engelsmannen Harvey och spanjoren Miguel Serveto.

 • Ammar ibn Ali Al-Mosili var mycket skicklig i oftalmologi. Han uppfann specialiserade instrument som användes under operation, som till exempel "injektionsspruta", en ihålig nål.

 • Al-Hasan bin Al-Haitham (Alhazen 965 - 1040 e.Kr.) var en stor matematiker. Han var en pionjär inom optik, teknik och astronomi. Enligt Giambattista della Porta, var Al-Hasan först med förklaringen till den skenbara ökningen av månens och solens storlek nära horisonten. Hans avhandling i sju volymer om optik Kitab al-Manazir (Book of Optics/Boken om optik) är kanske bland de första arbeten som använde den vetenskapliga metoden. Han använde resultaten av experiment för att testa teorier

 • Al-Mansoori och Abu Bakr Ar-Razi var kända, mångsidiga läkare. De gjorde grundläggande och bestående bidrag inom medicin och filosofi

 • Muwaffaq Al-Baghdadi och Abu Qasim Az-Zahrawi blev kända i tandkliniker. De satte illustrativa bilder på verktyg som används vid kirurgiska operationer samt skrev manualer och böcker om hur man använder verktygen. 

 • När det gäller geografi och geologi kan många kända forskare (lärda)
  nämnas, bland vilka är:


  Sharif Al-Idrisi (1100 - 1165 e.Kr.) var en kartograf, geograf och resenär. Han var känd för sina utmärkta kartor över hela världen. Han uppfann också navigation instrument. Det fanns många muslimska forskare som deltog i civilisationens framåtskridande. Den som vill veta mer, bör se över alla böckersom skrivits specifikt i detta ämne. Forskningar som var skrivna av muslimer, tillskrevs många gånger felaktigt andra

Major Arthur Glyn Leonard sade:
"Major Arthur Glyn Leonard sade: "Om det inte varit för den höga arabiska kulturen, civilisationen och intellektuella arabiska forskare och deras arbete skulle Europa fortfarande famla i okunnighetens mörker