Osnovni ciljevi islama

Osnovni ciljevi islama

       Osnovni ciljevi islama su:  


  • očuvanje vjere islama,

  • očuvanje života,

  • očuvanje zdravlja,

  • očuvanje uma,

  • očuvanje porijekla

  • očuvanje časti.Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, je kazao: „Allah je učinio vaš život, vaše bogatstvo i vašu čast svetom, kao svetost ovog dana (dana Arefata na hadžu), u ovom svetom mjesecu (mjesecu zul-hidžаh - 12. mjesec islamskog kalendara) na ovom svetom mjestu (Meki s okolinom).On, sallallahu alejhi ve selem, je također rekao: „Hoćete li da vam kažem kakav je istinski vjernik? On je osoba kome drugi mogu povjeriti svoj imetak i svoje živote. Musliman je čovjek od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi ljudi, a pravi borac na Allahovom putu je onaj koji se bori protiv svojih unutrašnjih požuda u poslušnosti prema Allahu, a pravi emigrant (onaj koji ostavlja zemlju nevjernika i imigrira u zemlju vjernika) je osoba koja ostavlja grijehe i loša djela“. (Hadis bilježi Ibn Hibban