Islam i imetak

Islam i imetak

 

Prema islamu, sav imetak pripada Allahu (y) koji je Allah (y) povjerio čovjeku. Čovjek je odgovoran za način i potrošnju svog stečenog imetka, jer se u islamu imetak mora steći na dozvoljen (halal) način, a isto tako treba biti utrošen na dozvoljen (halal) način, bez pretjeranih troškova i rasipništva. Rekao je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem: „Neće se pomaći stopala insana na Sudnjem danu dok ne odgovori na sljedeća pitanja: o životu, kako ga je proveo, o znanju, koliko je radio po njemu, o imetku, kako ga je stekao i gdje ga je potrošio, i o tijelu, u šta ga je koristio.” (Hadis bilježi Tirmizi) Imetak također mora biti utrošen na dozvoljen način i u korisne svrhe

 Kaže Allah :

 Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone (Al-Baqara /Krava, 2:177)