Rättigheter i islam

Rättigheter i islam  

Islam har föreskrivit att dess anhängare ger människor deras egentliga rättigheter. Till alla föräldrar, makar, barn, grannar ges särskilda rättigheter i enlighet med deras specifika roller i den här världen och genom detta byggs ömsesidiga bindningar upp, som leder till att solidariteten stärks mellan individerna i ett muslimskt samhälle. På så sätt sprider sig kärlek och enhet mellan individer som hindrar samhället från att fragmenteras.


Allah  säger : “TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de behövande, mot grannen som står er nära och grannen som är främling, mot vännen vid er sida och mot vandringsmannen och mot dem som ni rättmätigt besitter. Gud älskar inte de högmodiga och skrytsamma.. (4:36)


Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Var och en av er är en väktare och ansvarig för vad som finns i hans förvar. Härskaren är undersåtarnas väktare och ansvarar för dem. En man är sin familjs väktare och är ansvarig för den, en kvinna är väktare av sin mans hus och är ansvarig för det, och en tjänare är en väktare av sin herres egendom och är ansvarig för det." (Bukhari)


Även de vägar som människor färdas på har sina rättigheter som måste uppfyllas. Islams budbärare, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Var försiktiga och håll er borta från att sitta på vägarna." De sa: "O Allahs budbärare, vi har ingen annan plats att sitta och samlas på och prata."Han svarade: "Om ni så måste göra det, så ge vägen sin rätt."De sa: "Och vad är vägens rätt?" Han svarade: "Att ni sänker era blickar (att inte titta/glo påmedlemmar av det motsatta könet), att ni inte får skada andra, att svara på hälsningar och påbjuda gott och förbjuda det onda." (Bukhari)

Även djur har rättigheter. Att man visar dem medkänsla och behandlar dem väl kan vara anledning till att man når förlåtelse för sina synder. Islams budbärare, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Det var en man som under ett pågående arbete blev mycket törstig. Han kom över en brunn, så han gick ner in i den och drack ur den. [När han kom ut], såg han en flämtande hund som rullade sin mun i sanden (blöt sand) på grund av törst (i jakt på vatten) Mannen sade: Den här hunden är törstig så som jag var. Så han gick ned [på nytt], fyllde sin känga med vatten och gav till hunden. [På grund av detta] belönade Allah honom genom att förlåta hans synder. "De (profetens efterföljare "as-sahaba") sade: "O Allahs budbärare, ska även vi belönas på grund av vår goda behandling av djur?" Han svarade: "Ja det ska ni faktiskt. För [god behandling av] varje levande varelse kommer ni att få belöning" (Bukhari)


Enligt Islam, är missbehandling av djur som att till exempel tortera dem, begränsa eller låta dem vara [utan mat eller dryck], skäl nog att man hamnar i helvetetIslams budbärare, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "En kvinna straffades på grund av en katt. Hon fängslade katten tills den dog, så hon kommer att hamna i helvetet på grund av detta. Hon ville varken mata den eller ge den dricka när hon förvarade den, och hon lät inte katten äta insekter (och annat) som fanns på marken." (Bukhari)


Om Islam visar denna barmhärtighet mot djur, hur mycket mer barmhärtighet, skulle Islam då inte visa människor som Allah har upphöjt och hedrat över alla andra varelser?