Sammanfattning

Sammanfattning

Guds sanna religion, Islam, är fulländad i alla aspekter och den är en vägvisare till ett lyckligt liv i denna värld och i ett permanent, evigt liv efter döden. Du kan hitta avvikande och annorlunda seder och misstag som begåtts av muslimerna mot muslimerna själva eller mot andra, men det du skall veta är att islam i sig inte har något med dessa brister att göra. Dåligt uppförande av vissa muslimer som du kan träffa på, kan bero på deras okunnighet om deras religion (d v s Islam) eller deras svaghet i tron som får dem att göra det du ser. Så döm inte islam efter vad du kan erfara från några av islams anhängare. Denna lilla skrift bör betraktas som en start-nyckel för vidare forskning till sanningen. För att ytterligare studera islam bör man:


  • Ta bort alla individuella önskemål och religiösa fördomar.

  • Ha en verklig vilja att nå och förstå sanningen och inte leta efter fel och misstag.

  • Tänka självständigt och inte följa efter någon åsikt bara för att andra gör det.

Allah säger i Den Ädle Koranen:
Och när dessa människor uppmanas att rätta sig efter det som Gud har uppenbarat, säger de: "Nej, vi följer våra förfäders väg." Och om det var Djävulen själv som hade uppmanat dem [att gå raka vägen] in i den flammande Elden? (Koranen/ 31: Luqman:21)