Zaključak

Zaključak

Istinita Božija religija je islam, koja je savršena u svim aspektima, koja je vodič za sretan život na ovom i na budućem svijetu (vječnom životu nakon smrti). Vi možete zapaziti i pronaći različite običaje, manire i greške koje su počinili muslimani protiv drugih muslimana ili protiv drugih, ali treba da znate da je islam čist od takvih i tome sličnih manira i da sam nema ništa s tim nedostacima. Nedolično ponašanje nekih muslimana koje možete vidjeti i susresti, može biti zbog njihovog neznanja o njihovoj vjeri (tj. islamu), ili pak njihovog slabog odnosa prema vjeri, tako da rade ono što vi vidite. Zato, ne sudite o islamu manirima njegovih sljedbenika. Ova knjiga se može smatrati kao početni ključ za daljnja istraživanja istine. Da bi čovjek nastavio dalje proučavanje islama trebao bi:


  • ukloniti sve individualne prohtjeve i vjerske predrasude,

  • imati realnu želju da dostigne i razumije istinu, ne tražeći nedostatke i greške

  • samostalno misliti, a ne slijepo slijediti mišljenja drugih samo zato što drugi to rade.


Kaže Allah:
A kad im se govori: „Slijedite ono što vam Allah objavljuje!” - odgovaraju: “Ne, mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naših.” Zar i onda kad ih šejtan poziva na patnju u ognju?! (Luqman /Lukman, 31:21)