Islam och samhälle

Islam och samhälle

Islam befaller oss att vi vårdar, skyddar vår omgivning och förbjuder oss från att förorena den på något sätt. Islam åstadkommer detta på följande sätt:

● Islam uppmuntrar en att plantera nyttiga växter och träd. Islams sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Ingen muslim kommer att plantera växter, träd eller spannmål, vars frö och frukt äts av fåglar, människor eller djur, utan att det skrivs för honomsom välgörenhet." (Bukhari)
 
● Islam uppmuntrar en att avlägsna allt som kan orsaka eller orsakar skada. Islams sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Att avlägsna skadligt föremål från vägen är en god handling" (Bukhari)
 
● I fall av överförbara sjukdomar och epidemier uppmuntrar islam oss att hålla de drabbade i karantän för att förhindra sjukdomens spridning till andra samhällen och skydda andras liv. Islams sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Om du hör att en epidemi (pest) har brutit ut inom ett visst område, så åk inte dit. Och om en epidemi (pest) bryter ut i ett område där du befinner dig så lämna det inte" (Bukhari)
 
● Islam förbjuder oss omotiverad avlivning av djur och fåglar. Islams sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Den som dödar en sparv utan anledning, kommer att stå för svars på dagen av vedergällning, när sparven ropar till Gud (Allah)" O Allah, han/hon dödade mig utan anledning eller nytta!" (Återberättad av Nisai)
 
● Islam förbjuder förorening av miljön. Islams sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Frukta två saker som folk förbannar andra för." [Hans kompanjoner] frågade: "O Allahs (Guds) budbärare! Vilka är de två saker som folk förbannar andra för?" Han svarade: "Att man urinerar på vägar där människor går och platser som ligger i skuggan" (Återberättad av Muslim)