Islam om kunskap

Islam om kunskap  

Islam som religion uppmuntrar alla människor att förvärva och utöka sina kunskaper, och den varnar för okunnighet. Allah  säger:  Då skall Gud upphöja dem bland er som är [sanna] troende och dem som har fått kunskap, till högre rang. Gud är underrättad om vad ni gör. (Koranen/ 58: Al-Mudjadalah (Hon som vädjar) :11)


Islam betraktar ansträngning till att söka, lära och lära ut kunskap som ett sätt som leder till Jannah (paradiset) Islams sändebud, profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Vem än som ger sig i väg att söka kunskap, kommer Allah (Gud) bana en väg för som leder till jannah (paradiset)" (Återberättad av Abu Dawod)

Islam förbjuder att manundanhåller kunskap, eftersom det är en plikt för varje människa att söka den. Islams sändebud, profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Den som döljer kunskap skall förses med munkorg gjord av eld på domedagen" (Återberättad av Ibn Hibban)

 

Islam respekterar forskare, lärda och insisterar på att de vördas och ges särskilt plats i samhället. Islams sändebud, profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Den som inte har respekt mot äldre, som inte visar barmhärtighet mot de unga, och inte visar och ger respekt till en lärd är inte av mina efterföljare" (Återberättad av Ahmed)

 

Budbärare Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) förklarade genom sitt uttalande för oss vilken status en lärd innehar i samhället. "Skillnaden (i position) mellan en lärd och en olärd är som att jämföra mig med den sista av er"  (Tirmidhi)