Islam i društvo

Islam i društvo

Islam nam nalaže da štitimo i njegujemo okolinu u kojoj živimo, zabranjuje nam njeno zagađivanje na bilo koji način i podstiče nas:

  • Da sadimo i uzgajamo stabla i korisno bilje. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Nema muslimana koji će zasaditi drveće, bilje ili žitarice čije će plodove i sjemenke jesti ptice, ljudi i životinje, a da mu se to djelo neće upisati kao sadaka (dobro djelo).” (Hadis bilježi Buhari)

  • Da uklanjamo sve što bi nam moglo prouzrokovati/nanijeti štetu. Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Uklanjanje štetnih stvari sa puta spada u dobra djela.” (Hadis bilježi Buhari)

  • Da se u slučaju širenja zaraznih bolesti i epidemija žrtve smjeste u karantinu i izoluju, kako bi na taj način spriječili širenje bolesti u druge zajednice i zaštitili živote drugih ljudi. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Kada čujete da se u jednoj zemlji pojavila kolera (zarazna bolest), nemojte ulaziti u nju. A ko se nađe u njoj, neka nipošto ne izlazi iz nje.” (Hadis bilježi Buhari)

  • Da neopravdano ubijamo životinje i ptice. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Ko ubije vrapca iz zabave, vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: „Gospodaru, taj i taj me ubio iz zabave, a nije me ubio radi neke koristi.” (Hadis bilježi Nesai)

  • Da ne prljamo i ne zagađujemo okoliš na bilo koji način. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Bojte se da učinite dvije stvari čiji su počinioci prokleti.’’ Prisutni upitaše: ‘’A koje su to dvije stvari, Allahov Poslaniče?’’, a on reče: ‘’Obavljanje nužde po putevima i mjestima gdje se ljudi odmaraju.’’ (Hadis bilježi Muslim)