Bejtul-makdis (džamija Al-aksa):

Bejtul-makdis (džamija Al-aksa):  

Mjesto gdje se nalazi džamija je sveto mjesto na zemlji. Uzvišeni Allah je od početka stvaranja odredio ovo mjesto za molitvu gdje će se svi vjernici (monoteisti) moliti. Džamija Al-aksa je druga džamija koja je sagrađena na zemlji. Prenosi se od Ebu Zerra, r.a., da je rekao: „O Allahov poslaniče, koji je prvi mesdžid (džamija) na zemlji?” On, sallallahu alejhi ve selem, je rekao: „Mesdžidul-haram u Meki”, a onda sam pitao: „Gdje je drugi mesdžid (džamija)?” On, sallallahu alejhi ve selem, je rekao: „Bejtul-makdis (Mesdžidul-aksa)”. Potom sam ga pitao: „Kolika je vremenska razlika između ova dva mesdžida (džamije)?” On, sallallahu alejhi ve selem, je rekao: „Četrdeset godina, a gdje god da se zadesiš za vrijeme molitve, obavi molitvu, jer je cijela zemlja mjesto za molitvu.“ (Hadis bilježi Muslim)

 

Kada je Adem (Adam), a.s., izgradio Kabu, objavljena mu je naredba od Allaha  da ode u Jerusalim, i sagradi džamiju (gdje se danas nalazi Mesdžidul-aksa) u kojoj će ljudi klanjati. Ovo je bila prva podignuta građevina u Jerusalimu.Kazao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: „Nakon što je Sulejman (Salomon), a.s., sin Davudov završio izgradnju džamije Al-aksa (u Jerusalimu), zamolio je (dovio je) da mu Allah (y) podari vlast i bogatstvo koje niko nije imao prije njega i koje niko neće imati poslije njega, te da niko neće doći u ovu džamiju da obavi molitvu, a da mu se grijesi neće oprostiti.“

 

Potom je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: „Dvije njegove (Sulejmanove) molitve (dove) su se uslišile, a ja se nadam da će se treća uslišiti meni.“ (Hadis bilježi Ibn Huzeima)

 

To je bila prva od dvije kible (pravac za molitvu) prema kojoj su se Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, i muslimani okretali prilikom namaza (molitve) prije nego što im je objavljeno odnosno naređeno da promijene kiblu (pravac za molitvu) prema svetoj Kabi u Meki. Tokom noćnog putovanja (isra we el-miradž), Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je posjetio Mesdžidul-aksa u Jerusalimu, da bi poslije odatle otišao na nebo. Tokom noćnog putovanja (isra we el-miradž), on, sallallahu alejhi ve selem, je predvodio sve poslanike u namazu (molitvi).

Kaže Allah : ZHvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali.* - On, uistinu, sve čuje i sve vidi.[ (Al-Isra’ /Noćno putovanje, 17:1)