Kur’an o okeanima


Kur’an o okeanima

Kur’an o barijerama između mora

Kaže Allah

On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio. (25:53)Činjenica da se vode okeana ne miješaju međusobno je nedavno otkriveno od strane okeanografa (ljudi koji se bave okeanografijom). Zbog fizičkog fenomena zvanog “površinska napetost”(26) (sila između molekula na granici između tečnosti i gasa), koji sprečava miješanje morske vode s drugim vodama. Razlika između miješajućih voda je uzrokovana gustoćom vode zbog čega ih površinska napetost sprečava da se pomiješaju, baš kao da postoji tanak zid između njih. Takav primjer je rijeka Amazon čija voda zadržava svoju slatkoću i svojstva čak i 200 metara poslije njenog ulijevanja u Atlantik.(27)

Kur’an o dubokom moru

Kaže Allah
Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati. (24:40)


Poznato je, a i naučno potvrđeno da u ekstremnim dubinama okeana ne postoji svjetlo već samo tama. Razlog tome su sunčeve zrake koje ne mogu prodrijeti u dubine okeana, jer dubine okeana se protežu u rasponu od nekoliko stotina metara pa sve do 11034 metra! Tama u dubokim morima i okeanima počinje na dubini od oko 200 metara, tako da na toj dubini gotovo i ne postoji svjetlost, da bi na dubini od 1000 metara bio potpuni mrak. Većina sunčevih zraka se apsorbira u vodi na dubini od 100 metara, tako da taj dio okeana je poznatiji kao svjetlosni dio okeana. Od 1% sunčevih zraka na dubini od 150 metara vidljivo je svega 0.01% zraka na dubini od 200 metara.


Ozonski omotač u atmosferi reflektira većinu ultraljubičastih zraka, dok oblaci reflektiraju 30% i apsorbiraju 19% ovih zraka. 51% ovih zraka dopre do mora, a između 3 % i 30 % od sunčevih zraka se reflektira na površini mora, tako da se skoro sve boje spektra svjetlosti (njih sedam koje se djele po talasnoj dužini) osim plave, apsorbiraju jedna za drugom u prvih 200 metara dubine.

Kur’an o podvodnim valovima.

Naučnici su nedavno otkrili da postoje podvodni valovi koji se javljaju na granicama između ”različitih denziteta vode”.(28) Podvodne valove prekriva duboka voda mora i okeana, zato što je ta voda u dubini gušća (s većim denzitetom) od vode koja je na površini. Podvodni valovi se ponašaju isto kao valovi na površini, tako da se i oni mogu slomiti na isti način kao i valovi na površini. Međutim, podvodni valovi za razliku od površinskih se ne mogu vidjeti golim okom, ali se mogu otkriti proučavanjem temperature ili promjenom koncentracije soli u odabranoj lokaciji

Naprimjer, voda Mediterana je topla, slana sa manjom gustoćom u odnosu na vodu Atlantskog okeana. Kada se mediteranska voda pomiješa sa vodom Atlantskog okeana kod Gibraltara, onda ona ulazi nekoliko stotina kilometara u Atlantski okean sa vlastitom temperaturom, koncentracijom soli, te rjeđoj gustoći vode na dubini od oko 1000 metara, da bi se stabilizirala na toj dubini. I pokraj velikih valova, jake struje i plime u tim morima, te dvije vode se ne miješaju i ne prelaze barijeru.

Ove činjenice su otkrivene u savremenom dobu uz pomoć napredne tehnologije i opreme. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je živio u pustinji daleko od mora, tako da on nije nikada plovio morem. A činjenica da Kur,an daje detaljne informacije o ovim stvarima je čvrst dokaz o istinitosti Kur,ana.