Ko je bio Poslanik islama?

Ko je bio Poslanik islama?  

On je Ebu Kasim, Muhammed ibn Abdullah (Abdullahov sin). Njegov otac, Abdullah ibn Abdul-Muttalib, je bio iz Hašimove loze koja je imala korijene u plemenu Kurejš, čiji je predak bio Adnan, sin Poslanika Ismaila, a.s., a Poslanik Ismail, a.s., je sin Poslanika Ibrahima, a.s.

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, je rođen 570. godine u časnom gradu Meki, koja je već tada bila religiozni centar Arapskog poluotoka jer se sveta Kaba, koju je sagradio Poslanik Ibrahim, a.s., zajedno sa svojim sinom Ismailom, a.s., nalazila u njoj

I prije nego što je dobio objavu Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je bio poznat među stanovnicima Meke po imenu „Povjerljivi“, tako da bi oni (stanovnici Meke) imali običaj da mu na čuvanje povjere svoju imovinu kada bi išli na putovanja van grada Meke. On, sallallahu alejhi ve selem, je također bio poznat i kao „Iskrenoljubiv“, jer nikada nije lagao i nikada nije bio nepouzdan. Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je bio dobroćudan i uvijek je bio dobronamjeran prema drugima

Kada je prve riječi Objave dobio u svojoj četrdesetoj godini života, sa zabrinutošću i usplahirena srca, ušao je kod svoje supruge Hatidže, r.a., i rekao joj: „Pokrijte me, pokrijte me“! Kada su ga pokrili i kada je od njega strah otišao, poče Hatidži ,r.a., prenositi ono što mu se desilo, rekavši: „Strahovao sam za sebe.” A Hatidža mu reče: „Ne, tako mi Allaha, Allah te nikada neće poniziti“. „Ne, tako mi Allaha, Allah te nikada neće poniziti, jer ti spajaš rodbinske veze, pružaš gostoprimstvo gostima, udjeluješ potrebnima kojima će to olakšati stanje u kojima se nalaze, paziš na sirotinju i uvijek pomažeš stranu pravde.“ (Hadis bilježi Buhari) Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je poslije prvih ajeta objave ostao u Meki trinaest godina, pozivao je ljude da vjeruju u Jednog Boga, Allaha. Zbog neprijateljstva i nepodnošljivosti plemena Kurejšprema njemu i njegovim ashabima (sljedbenicima) Allahovom naredbom emigrira (čini hidžru) u grad Jesrib (Medinu), i tamo poziva stanovnike u vjeru islam, koju stanovnici Medine odnosno Jesriba srdačno prihvataju. U Medini prima preostalu objavu ajeta o šerijatu (pravnom sistemu u islamu). Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, nakon osam godina njegove emigracije, tj. Hidžre, u Medinu se na miran način vraća u Meku, u kojoj svi stanovnici prihvataju islam. Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je preselio na ahiret (umro) u 63. godini života, nakon što mu je Allah (y) objavio cijeli Kur,an. Svi propisi islama su objavljeni tokom života Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, i većina arapskih plemena su prihvatila vjeru islam.

Šta drugi kažu o Muhammedu, sallallahu alejhi ve selem?

George Bernard Shaw u svojoj knjizi „The Genuine Islam“ kaže sljedeće: „Ja sam ga lično proučavao, i ovaj divni čovjek, po mom mišljenju je daleko od Antikrista. On se treba prozvati kao Spasitelj čovječanstva, jer vjerujem da ako bi čovjek poput njega vladao u modernom današnjem svijetu, onda bi svi mi uspjeli u rješavanju naših problema na način koji bi nam pružio prijeko potreban mir i sreću. Ja proričem da će se Muhammedova vjera prihvatiti u budućnosti Evrope isto kao što treba da se prihvati danas u Evropi

Annie Besant(3) u knjizi „The Life and Teachings of Mohammed“ je rekla sljedeće: „Nemoguće je da svako ko je proučavao karakter i život velikog arapskog Poslanika, i koji zna kako je on podučavao i kako je on živio, da ne osjeća ništa drugo osim poštovanje prema tom moćnom Poslaniku, koji je bio jedan od velikih vjerovjesnika. I šta da vam kažem, jer mogu reći mnogo stvari koje mogu biti poznate mnogima od nas i koje ja lično prepoznajem kada ih ponovo čitam, a to su: novi način divljenja i novi osjećaj poštovanja prema ovome moćnome arapskome učitelju“