Kaba (arap.al-kabah)

Kaba (arap.  al-kabah)  

Kada je Ismail, a.s., sin Ibrahima, a.s., (Abrahama) i Hadžere rođen, druga njegova supruga, Sara (Sarah) je postala ljubomorna, pa je zbog toga tražila od Ibrahima (Abrahama) da udalji Hadžeru i njenog sina Ismaila dalje od nje. Allah Uzvišeni je potom objavio Ibrahimu (Abrahamu) da ih odvede u Meku gdje će ih on (Ibrahim/Abraham) s vremena na vrijeme posjećivati. Jednom, dok je dugo vremena bio odsutan od njih, po povratku je vidio Ismaila da gađa strelicama blizu bunara vode Zemzem. Kada ga je vidio, prigrlio ga je onako kao što otac grli svoga sina kada se sretnu poslije dugog neviđanja i rekao: „O Ismaile, Allah mi je naredio da ovdje izgradim Njegovu kuću/hram.“ Tako su njih dvojica podigli zidove Allahove kuće/hrama (Kabe) u Meki. Ismail je skupljao kamenje za gradnju, a njegov otac Ibrahim ih je postavljao. Budući da su zidovi koje su gradili bili visoki, Ibrahim je postavio kamen na kojem je stajao za vrijeme gradnje. Kada bi gradili zidove, njih dvojica bi ponizno učili dovu (ponizno molili Allaha) izgovarajući:”Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!Muslimani širom svijeta se okreću prema kibli (Kabi u Meki) dok obavljaju propisane namaze (molitve), jer je to prva Allahova kuća (hram na zemlji). Kaže Allah Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. (3:96)


To je simbol muslimanskog jedinstva i muslimani se okreću prema kibli (Kabi u Meki) svojim srcima i svojim tijelima. Kaže Allah A Allahov je i istok i zapad; kuda god se okrenete, pa - tamo je Allahova strana. - Allah je, zaista, neizmjerno dobar i On sve zna. (2:115)


Kada muslimani tawafe, kruže oko svete Kabe sedam krugova, oni obožavaju Allaha (Boga) Jednog, a ne zbog obožavanja Kabe kao što to neki ljudi misle Neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju, koji ih gladne hrani i od straha brani.. (106:3-4)